Presun funkcií z modulu Účtovníctvo do modulu Saldokonto

Kvôli možnosti spúšťať funkciu na výpočet zaokrúhlenia alebo priebežných kurzových rozdielov s rôznymi parametrami pre vybrané záznamy, boli tieto funkcie presunuté z modulu Účtovníctvo priamo do modulu Saldokonto.
Prezrite si   dokument s popisom.

Chcete sa dozvedieť viac?