Riešenie pre stravovanie

Stravovanie si vyžaduje rýchle, efektívne a pružné riešenia. Či zabezpečujete stravovanie v stravovacích zariadeniach pre zamestnancov alebo stravovanie pre žiakov v školských jedálňach, Tangram vám prináša zjednodušenia, ktoré rozhodne oceníte.


Dotykové terminály pre objednávanie a výdaj, bezkontaktné čipové karty

Zjednodušujú proces objednávania a výdaja jedál v stravovacích zariadeniach. Zamestnanec má čipovú kartu, ktorú používa ako platidlo.
Objednávkový terminál

Predaj jedál aj doplnkového tovaru cez PC pokladnice

Okrem jedál je možné predávať aj doplnkový sortiment s online prepojením na zákaznícke účty (elektronická peňaženka).
Pokladnica

Objednávanie jedál, burza a kontrola stavu účtu cez internet

Objednávať a stornovať objednávky je možné na objednávkových termináloch alebo cez webové rozhranie.V prí­pade, že nevyužijete storno objednávky, môžete objednaný pokrm ponúknuť v rámci burzy jedál.
Webová aplikácia

Riadenie kuchyne (suroviny, receptúry, inventúry)

Systém výrazne zjednodušuje riadenie procesov v stravovacích zariadeniach. Zefektívňuje sledovanie surovín, receptúr a uskutočňovanie inventúr v stravovacích zariadeniach.
Receptrúry a sklad

Prepojenie na mzdové systémy

Existencia prepojenia na mzdový systém zamestnávateľa. Zamestnanec využíva čipovú kartu ako platidlo, zamestnávateľ mu príslušnú sumu zráža zo mzdy.
Rekapitulácie

Zistite, čo môžete získať