Riešenie pre sklady a výrobu

Efektívny skladový systém a výrobný proces sú výzvou, ktorú vám Tangram pomôže zvládnuť. Spoľahlivá sledovateľnosť, kontrola a výmena dát sú našou prioritou.


Komplexný a pružný skladový systém pre obchod a výrobu

Umožňuje sledovanie zásob v reálnom čase. Zefektívňuje logistiku a znižuje náklady.
Sklad

Príjem, výdaj a inventúry prenosnými dátovými terminálmi

Umožňuje efektívnu evidenciu, kontrolu a sledovanie pohybu skladových položiek od vstupu po výstup pomocou aplikácie v termináloch.
Tangram Collector

Sledovanie dátumu výroby, spotreby, šarže a čísla palety (HACCP)

Mimoriadne dôležité v potravinárskom priemysle. Možnosť odsledovať, z ktorých surovín sa produkt skladá a z ktorej šarže pochádza.
Sklad - šarže

Podpora viacúrovňových noriem a variabilných noriem

Efektívne plánovanie výrobného procesu, ak výrobok či polotovar vstupuje do ďalších výrobkov.
Sklad normy

Podpora elektronickej výmeny dokumentov EDI

Medzinárodný štandard pre výmenu a spracovanie elektronických dokumentov medzi dodávateľmi a odberateľmi.
EDI

Zistite, čo môžete získať