Poznámky k ročnej účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky, 17. februára

    Formuláre pre poznámky k ročnej účtovnej závierke za rok 2014 pre mikro účtovné jednotky v programe Tangram EOS.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Sledovanie záruky, šarže, miesta , 16. februára

    Od verzie Tangram EOS 15.01 je súčasťou skladového modulu možnosť sledovať pri tovaroch údaje o datume výroby, dátume spotreby, šarži, mieste uloženia v sklade a SSCC. Plná funkcionalita vyžaduje rozšírenie licencie.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Zmena názvu a právnej formy spoločnosti Tangram, 16. januára

    Od 16.01.2015 sa mení názov a právna forma z Tangram, a.s. na Tangram SW, s.r.o..

    Viac informácií / Diskusia ()
    Nové cenníky platné od 1.10.2014, 17. septembra 2014

    V sekcii Cenníky sú zverejnené nové cenníky programového vybavenia Tangram, platné od 1. októbra 2014. Doterajšie ceny programových modulov sa nemenia, cenníky boli rošírené o nové položky.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Čo urobiť pred zmenou operačného systému, 12. júna 2014

    Vzhľadom na ukončenie podpory operačného systému Microsoft Windows XP dochádza k častým výmenám operačného systému za novšiu verziu. Pozrite si odporúčaný postup v prípade výmeny operačného systému na počítači s nainštalovanými aplikáciami Tangram a databázou Oracle.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS v.15.02, 16. februára

    Aktualizácia na verziu 15 má okrem programových zmien zapracované aj legislatívne zmeny pre evidenciu majetku, nové definície účtovných výkazov a poznámok k účtovnej závierke. Pred inštaláciou aktualizácie si pozorne prezrite popis v tomto PDF súbore: Aktualizácia Tangram EOS v14 na v15

    Viac informácií / Diskusia ()
    Definície účtovných výkazov, 18. decembra 2014

    V sekcii Na stiahnutie je odkaz na stiahnutie zip archívu definíciami súvahy a výsledovky v slovenskom, anglickom aj nemeckom jazyku.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 14.05, 30. októbra 2014

    Dnes bola do distribúcie uvoľnená aktualizácia systému Tangram EOS na verziu 14.05. Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Vytvorenie kontrolného výkazu DPH, 14. januára 2014

    Prezrite si dokument s popisom k zadávaniu údajov a spracovaniu kontrolného výkazu DPH v systéme Tangram EOS. Návod ku KV DPH 01/2014

    Viac informácií / Diskusia ()
    Modifikované zákaznícke tlačové zostavy, 9. januára 2014

    V súvislosti so zmenou podprogramu – tlačového manažéra v systéme Tangram EOS dochádza k zmene formátu šablón tlačových zostáv na JRXML. Šablóny vo formáte QRP nebude možné používať.

    Viac informácií / Diskusia ()