Nové položky pre spracovanie kontrolného výkazu DPH, 11. apríla

    Vo verzii Tangram EOS 14.03 pribudli vo formulároch dokladov nové položky, ktoré majú vplyv na spracovanie kontrolného výkazu DPH.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Tlač poštovej adresy na faktúrach, 20. februára

    Od verzie Tangram v.14.01 došlo k zmene pravidiel pre tlač adries na dokladoch. Adresu, ktorá sa na dokladoch vytlačí hrubým písmom a je viditeľná v okienku poštovej obálky C6 vyberá program podľa nastavených pravidiel.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Evidencia šarží, 13. februára

    Od verzie 14.01 je v module Sklad prístupná beta verzia šaržovacieho systému. Testovacia verzia je z dôvodu možnosti vyskúšať funkcionalitu voľne prístupná, v ostrej verzii bude modul na sledovanie šarží licencovaný.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Dodatok k poučeniu na vyplnenie KV DPH, 24. januára

    Ak sledujete v súvislosti s informáciami o kontrolnom výkaze DPH internetové stránky Finančnej správy SR, mali by ste upriamiť pozornosť aj na stránky Ministerstva financní SR. Na stránkach Ministerstva financií SR bol zverejnený dodatok číslo 1 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu DPH, ktorý obsahuje dôležité informácie.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Modifikované zákaznícke tlačové zostavy, 9. januára

    V súvislosti so zmenou podprogramu – tlačového manažéra v systéme Tangram EOS dochádza k zmene formátu šablón tlačových zostáv na JRXML. Šablóny vo formáte QRP nebude možné používať.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 14.03, 11. apríla

    Dnes bola do distribúcie uvoľnená aktualizácia systému Tangram EOS na verziu 14.03. Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Vytvorenie kontrolného výkazu DPH, 14. januára

    Prezrite si dokument s popisom k zadávaniu údajov a spracovaniu kontrolného výkazu DPH v systéme Tangram EOS. Návod ku KV DPH 01/2014

    Viac informácií / Diskusia ()
    Postup pri aktualizácii Tangram EOS na verziu 13, 20. mája 2013

    Kompletný postup pri aktualizácii systému Tangram EOS na verziu 13. Uvedený postup platí pre aktualizáciu z verzie 12.06 a vyššej.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Zadávanie licencie pre Tangram EOS v.13, 20. mája 2013

    Postup na zadanie licencie do systému Tangram EOS od verzie 13.01.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Nové grafické rozhranie , 21. marca 2013

    Od verzie v.13.01 sa mení grafické rozhranie aplikácií Tangram EOS.

    Viac informácií / Diskusia ()