Elektronická evidencia tržieb (EET) v ČR, 9. novembra

    Tangram PC pokladnica od verzie 16.07 obsahuje plnú podporu pre elektronickú evidenciu tržieb (EET) v Českej republike.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Zmeny v kontrolnom výkaze DPH, 13. mája

    Nová verzia Tangram EOS v.16.05 obsahuje zapracované legislatívne zmeny týkajúce sa kontrolného výkazu DPH.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Zmeny v odpisoch majetku, 3. marca

    Finančná správa SR uverejnila na svojej stránke tlačovú správu o zmenách v uplatňovaní odpisov určitých kategórii majetku, ktoré platia prvý krát už pre daňové priznanie za rok 2015.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Evidencia faktúr v špeciálnom režime, 9. februára

    Postup pri evidencii prijatých a vydaných faktúr, ktoré sú vystavené v špeciálnom režime podľa podľa §68.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Poučenie k DPPO 2015, 8. februára

    Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS verzia 16.06, 16. augusta

    Verzia Tangram EOS 16.06 prináša rozšírenú funkcionalitu hlavne v skladovom module a objednávkach. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS verzia 16.05, 3. mája

    Vo verzii Tangram EOS 16.05 sú zapracované legislatívne zmeny, týkajúce sa hlavne platiteľov DPH, ktorí budú zasielať Kontrolný výkaz DPH za mesiac apríl alebo 2. štvrťrok 2016. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS verzia 16.03, 18. marca

    Verzia Tangram EOS 16.03 prináša zmeny v moduloch prijatých aj vydaných objednávok, rozšírenia funkcionality pre CZ verziu a drobné opravy vo formulároch a tlačových zostavách. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 16.02, 9. februára

    Verzia Tangram EOS 16.02 umožňuje viesť evidenciu DPH podľa novej legislatívnej úpravy, obsahuje prepracovaný systém objednávok a ďalšie úpravy. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 16.01, 19. januára

    V novej verzii Tangram EOS 16.01 je nový výpočet ročného koeficientu DPH, nový modul na výpočet dane z motorových vozidiel a mnoho ďalších zmien. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()