Evidencia faktúr v špeciálnom režime, 9. februára

    Postup pri evidencii prijatých a vydaných faktúr, ktoré sú vystavené v špeciálnom režime podľa podľa §68.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Poučenie k DPPO 2015, 8. februára

    Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Prijaté faktúry v režime reverse charge , 3. februára

    Od 1.januára 2016 môžu byť niektoré prijaté faktúry evidované v režime reverse charge. Ako postupovať?

    Viac informácií / Diskusia ()
    Kedy aktualizovať na verziu Tangram 16.01?, 19. januára

    Ak nepotrebujete počítať ročný koeficient DPH alebo spočítať daňové priznanie za motorové vozidlá, odporúčame vám počkať na nasledujúcu aktualizáciu.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Postup pri zmene sadzby DPH , 15. decembra 2015

    Prezrite si dokument s postupom pri zmene sadzby DPH z 20% na 10% u vybraných tovarov.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 16.02, 9. februára

    Verzia Tangram EOS 16.02 umožňuje viesť evidenciu DPH podľa novej legislatívnej úpravy, obsahuje prepracovaný systém objednávok a ďalšie úpravy. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 16.01, 19. januára

    V novej verzii Tangram EOS 16.01 je nový výpočet ročného koeficientu DPH, nový modul na výpočet dane z motorových vozidiel a mnoho ďalších zmien. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 15.07, 14. decembra 2015

    V novej verzii Tangram EOS 15.07 pribudla funkcia na zmenu sadzby DPH len u vybraných tovarov. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 15.06, 22. októbra 2015

    V novej verzii Tangram EOS 15.06 pribudli nové možnosti v cenotvorbe, nový číselník štátov, rozšírené prístupové práva a rozšírené štruktúry tabuliek. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite popis zmien.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 15.03, 4. mája 2015

    Aktualizácia na verziu 15.03 ponúka nové tlačové zostavy, rozšírenia existujúcich zostáv a opravy, hlavne v moduloch Obchod a Výrobné kalkulácie. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite popis zmien.

    Viac informácií / Diskusia ()