Nastavenie typov DPH pre stavebné práce, 17. januára

    V zozname typov DPH je potrebné nastaviť položku pre evidenciu faktúr za stavebné práce v kontrolnom výkaze DPH.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Elektronická evidencia tržieb (EET) v ČR, 9. novembra 2016

    Tangram PC pokladnica od verzie 16.07 obsahuje plnú podporu pre elektronickú evidenciu tržieb (EET) v Českej republike.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Zmeny v kontrolnom výkaze DPH, 13. mája 2016

    Nová verzia Tangram EOS v.16.05 obsahuje zapracované legislatívne zmeny týkajúce sa kontrolného výkazu DPH.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Zmeny v odpisoch majetku, 3. marca 2016

    Finančná správa SR uverejnila na svojej stránke tlačovú správu o zmenách v uplatňovaní odpisov určitých kategórii majetku, ktoré platia prvý krát už pre daňové priznanie za rok 2015.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Evidencia faktúr v špeciálnom režime, 9. februára 2016

    Postup pri evidencii prijatých a vydaných faktúr, ktoré sú vystavené v špeciálnom režime podľa podľa §68.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS verzia 16.06, 16. augusta 2016

    Verzia Tangram EOS 16.06 prináša rozšírenú funkcionalitu hlavne v skladovom module a objednávkach. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS verzia 16.05, 3. mája 2016

    Vo verzii Tangram EOS 16.05 sú zapracované legislatívne zmeny, týkajúce sa hlavne platiteľov DPH, ktorí budú zasielať Kontrolný výkaz DPH za mesiac apríl alebo 2. štvrťrok 2016. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS verzia 16.03, 18. marca 2016

    Verzia Tangram EOS 16.03 prináša zmeny v moduloch prijatých aj vydaných objednávok, rozšírenia funkcionality pre CZ verziu a drobné opravy vo formulároch a tlačových zostavách. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 16.02, 9. februára 2016

    Verzia Tangram EOS 16.02 umožňuje viesť evidenciu DPH podľa novej legislatívnej úpravy, obsahuje prepracovaný systém objednávok a ďalšie úpravy. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 16.01, 19. januára 2016

    V novej verzii Tangram EOS 16.01 je nový výpočet ročného koeficientu DPH, nový modul na výpočet dane z motorových vozidiel a mnoho ďalších zmien. Pred inštaláciou aktualizácie si prezrite kompletný popis zmien: Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()