Zmena názvu a právnej formy spoločnosti Tangram, 16. januára

    Od 16.01.2015 sa mení názov a právna forma z Tangram, a.s. na Tangram SW, s.r.o..

    Viac informácií / Diskusia ()
    Nové cenníky platné od 1.10.2014, 17. septembra 2014

    V sekcii Cenníky sú zverejnené nové cenníky programového vybavenia Tangram, platné od 1. októbra 2014. Doterajšie ceny programových modulov sa nemenia, cenníky boli rošírené o nové položky.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Čo urobiť pred zmenou operačného systému, 12. júna 2014

    Vzhľadom na ukončenie podpory operačného systému Microsoft Windows XP dochádza k častým výmenám operačného systému za novšiu verziu. Pozrite si odporúčaný postup v prípade výmeny operačného systému na počítači s nainštalovanými aplikáciami Tangram a databázou Oracle.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Nové položky pre spracovanie kontrolného výkazu DPH, 11. apríla 2014

    Vo verzii Tangram EOS 14.03 pribudli vo formulároch dokladov nové položky, ktoré majú vplyv na spracovanie kontrolného výkazu DPH.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Tlač poštovej adresy na faktúrach, 20. februára 2014

    Od verzie Tangram v.14.01 došlo k zmene pravidiel pre tlač adries na dokladoch. Adresu, ktorá sa na dokladoch vytlačí hrubým písmom a je viditeľná v okienku poštovej obálky C6 vyberá program podľa nastavených pravidiel.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Definície účtovných výkazov, 18. decembra 2014

    V sekcii Na stiahnutie je odkaz na stiahnutie zip archívu definíciami súvahy a výsledovky v slovenskom, anglickom aj nemeckom jazyku.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Aktualizácia Tangram EOS na verziu 14.05, 30. októbra 2014

    Dnes bola do distribúcie uvoľnená aktualizácia systému Tangram EOS na verziu 14.05. Popis zmien v aktuálnej verzii

    Viac informácií / Diskusia ()
    Vytvorenie kontrolného výkazu DPH, 14. januára 2014

    Prezrite si dokument s popisom k zadávaniu údajov a spracovaniu kontrolného výkazu DPH v systéme Tangram EOS. Návod ku KV DPH 01/2014

    Viac informácií / Diskusia ()
    Postup pri aktualizácii Tangram EOS na verziu 13, 20. mája 2013

    Kompletný postup pri aktualizácii systému Tangram EOS na verziu 13. Uvedený postup platí pre aktualizáciu z verzie 12.06 a vyššej.

    Viac informácií / Diskusia ()
    Zadávanie licencie pre Tangram EOS v.13, 20. mája 2013

    Postup na zadanie licencie do systému Tangram EOS od verzie 13.01.

    Viac informácií / Diskusia ()