Produkty

Tangram vytvára riešenia, ktoré sú odpoveďou na skutočné potreby a výzvy, ktorým čelia maloobchodné siete, stravovacie zariadenia, výrobné podniky, sklady, ale aj účtovnícke a audítorské spoločnosti.


Riešenie pre maloobchodné siete

Maloobchodné siete predstavujú jeden z najvýznamnejších segmentov našich zákazníkov, ktorým záleží na rýchlosti, pružnosti a sledovaní zmien v reálnom čase.

Výhody:
MO predajňa
 • automatizované riadenie siete maloobchodných prevádzok,
 • PC pokladnice pre SR aj ČR,
 • stav zásob aktualizovaný v reálnom čase,
 • sledovanie záruky a šarže, blokovanie predaja tovaru po záruke,
 • podpora zákazníckych vernostných systémov.

Riešenie pre stravovanie

Či zabezpečujete stravovanie v stravovacích zariadeniach pre zamestnancov, alebo stravovanie pre žiakov v školských jedálňach, Tangram vám prináša zjednodušenia, ktoré rozhodne oceníte.

Výhody:
Jedáleň
 • dotykové terminály pre objednávanie a výdaj, bezkontaktné čipové karty,
 • predaj doplnkového tovaru a jedál cez PC pokladnice,
 • objednávanie, burza a kontrola stavu účtu cez internet,
 • riadenie kuchyne (suroviny, receptúry, inventúry),
 • prepojenie na mzdové systémy.

Riešenie pre sklady a výrobu

Efektívny skladový systém a výrobný proces sú výzvou, ktorú vám Tangram pomôže zvládnuť. Spoľahlivá sledovateľnosť, kontrola a výmena dát sú našou prioritou.

Výhody:
VO sklad
 • komplexný a pružný skladový systém pre obchod a výrobu,
 • príjem, výdaj a inventúry prenosnými dátovými terminálmi,
 • sledovanie dátumu výroby, spotreby, šarže a čísla palety (HACCP).
 • podpora viacúrovňových noriem a variabilných noriem,
 • podpora elektronickej výmeny dokumentov EDI.

Riešenie pre účtovnícke a audítorské spoločnosti

Rýchle a efektívne vkladanie údajov a generovanie reportov výrazne zjednoduší vašu prácu.

Výhody:
Eko
 • rýchle a efektívne vkladanie údajov,
 • sledovanie nákladov a výnosov v troch úrovniach,
 • spätná zmena dát a prepočítanie ročnej závierky,
 • generovanie štandardných výkazov podľa SK aj CZ legislatívy,
 • možnosť definovania vlastných účtovných výkazov.

Zistite, čo môžete získať