Príručky k programom

2.3.2022

Tangram EOS

Aktualizácia Aktualizácia Tangram EOS pomocou programu Updater (0,6 MB, 2023)
Základná príručka Základná príručka Tangram EOS – časť Všeobecné (3,5MB, 2023)
Faktúry vydané Príručka k modulu Faktúry vydané (2 MB, 2022)
Faktúry prijaté Príručka k modulu Faktúry prijaté (1,5 MB, 2018)
Financie Príručka k modulu Financie (pokladne a účty) (2 MB, 2020)
Účtovníctvo Príručka k modulu Účtovníctvo (účtovanie a výkazy) (3 MB, 2023)
Saldokonto Príručka k modulu Saldokonto (1 MB, 2020)
 DPH Príručka k modulu DPH (evidencia a priznanie k dani) (2 MB, 2023)
Majetok Príručka k modulu Majetok (evidencia majetku, inventúry, odpisy) (1,5 MB, 2021)
Dokumenty Príručka k funkcii Dokumenty – naplnenie predefinovaných dokumentov údajmi, napr. prílohy k RÚZ (0,5 MB, 2017)
Evidencia pošty Príručka k modulu Pošta (0,7 MB, 2023)
Správa dokumentov Príručka ku správe externých dokumentov k záznamom v databáze Tangram EOS (0,5 MB, 2022)
Objednávky Príručka k modulu Objednávky (evidencia prijatých a vydaných objednávok) (1,5 MB, 2023)
EDI komunikácia Príručka k modulu EDI – export a import EDI správ (1 MB, 2021)
 Sklad Príručka k modulu Sklad – evidencia skladu a cenotvorba (4,5 MB, 2023)
Sklad-Cenové akcie N1 Príručka k modulu Sklad – tvorba cenových akcií typu N+1 (0,5 MB, 2017)
Sklad-Import tovarov a cenníka Príručka k modulu Sklad – import skladových položiek a cien z XLS súborov (0,5 MB, 2022)
Sklad-Tovarové parametre Vytvorenie a zadávanie tovarových prametrov (0,5 MB, 2017)
Sklad-Inventúry v sklade Príručka k modulu Sklad – inventúry (2 MB, 2019)
Sklad-Zľavňovacie štítky Príručka k modulu Sklad – tlač a použitie zľavňovacích štítkov (0,5 MB, 2020)
Sklad-Prenosné terminály Príručka k modulu Sklad – komunikácia s dátovými terminálmi (1 MB, 2017)
Sklad-Riadený sklad Príručka k modulu Sklad – rozšírená funkcionalita na riadený sklad (2 MB, 2019)
Výrobné kalkulácie Príručka k modulu Sklad – normy/receptúry, výrobné dávky, odvedenie výroby (1,9 MB, 2022)
Výrobné čísla Príručka k modulu Sklad – evidencia výrobných čísel (0,5 MB, 2022)
Tangram Collector  Príručka k programu Tangram Collector (2,5 MB, 2023)

Tangram PC kasa

PC pokladnica Príručka k modulu Tangram PC kasa (10 MB, 16.02.2022)
Otvorené účty a košíkový predaj Príručka k modulu Tangram PC kasa – evidencia otvorených účtov a košíkového predaja (1,5 MB, 20.07.2020)
Evidencia zápožičiek Príručka k modulu Tangram PC kasa – postup pri evidencii zápožičky tovaru (0,5 MB, 30.01.2020)
Predaj podľa objednávky Príručka k modulu Tangram PC kasa – postup pri predaji podľa prijatej objednávky (0,5 MB, 30.01.2020)
Odosielanie účtenky mailom Príručka k modulu Tangram PC kasa – nastavenie odosielania účteniek e-mailom (0,5 MB, 23.03.2021)
PC pokladnica a FOOD Príručka k modulu Tangram PC kasa – pripojenie na stravovací systém Tangram FOOD (0,5 MB, 23.01.2020)
PC Kasa Manager Príručka k modulu PC kasa manager – správa PC pokladníc (1,5 MB, 31.01.2020)
Nastavenie pre EET Príručka k modulu Tangram PC kasa – nastavenie pre CZ verziu (0,5 MB, 27.09.2017)

Tangram FOOD

Food manager Príručka k stravovaciemu systému Tangram FOOD (1,7 MB, 01.10.2021)