Cenníky

4.1.2021

Zmeny v cenníkoch na rok 2021: pribudli nové položky Tangram API a Tangram Dokumenty, z ponuky bol vyradený produkt Šaržovací webserver. Ceny licencií na existujúce programové moduly zostali nezmenené.

Cenníky licencií

Cenník licencií programových modulov ekonomického a obchodného systému Tangram od 01.01.2021
Cenník licencií programových modulov stravovacieho systému Tangram od 01.01.2018