Zmeny v Obchodných podmienkach

9.9.2019

Vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky na technické vybavenie dochádza od 10.9.2019 k zmene Obchodných podmienok v bode IV./b – Minimálna konfigurácia počítača. Zároveň došlo k zmene v bode VI./5 Špeciálne prípady pri poskytovaní podpory. Ostatné body Obchodných podmienok zostávajú bezo zmeny.

Na stránke v sekcii Obchodné podmienky si môžete prezrieť a porovnať   Staré znenie obchodných podmienok a   Aktuálne znenie obchodných podmienok.