Cenníky

10.11.2017

Zmeny v cenníkoch na rok 2018: pribudli nové programové moduly, ročný poplatok za licenciu na modul EDI bol zmenený na 30%. Ceny licencií na existujúce programové moduly zostali nezmenené.

Cenníky licencií

Cenník licencií programových modulov ekonomického a obchodného systému Tangram od 01.01.2018
Cenník licencií programových modulov stravovacieho systému Tangram od 01.01.2018