Zrýchlenie registrácie a tlače účtenky

5.11.2020

Do verzie Tangram EOS v.20.05 bude implementovaná nová verzia ovládačov Portos 5.x. Dodávateľ ovládačov ku e-Kase Portos pracoval na vylepšení rýchlosti registrácie dokladov ako aj spracovania fronty neodoslaných dátových správ. Doba potrebná na registráciu a vytlačenie pokladničného dokladu tak pri najnovšej verzii ovládačov nepresahuje čas dlhší, ako 3 sekundy.

POZOR! Pri aktualizácii Tangramu na verziu 20.05 bude potrebné aktualizovať aj ovládače Portos. Ovládače je potrebné aktualizovať na každom počítači s pripojeným dátovým úložiskom Portos samostatne. Aktualizácia programu Tangram EOS aj ovládačov Portos bude dostupná na našej stránke v sekcii Podpora / Na stiahnutie v priebehu novembra.