Pripravovaná zmena v ukladaní čiarových kódov tovarov

18.1.2018

Do verzie Tangram 17_05 sa čiarové kódy ukladali priamo do tabuľky TOVARY, položky :
• EAN – čiarový kód pre MJ tovaru,
• EANBAL – čiarový kód pre malé balenie,
• EANY – doplnkové kódy pre MJ, maximálne 18 kódov.
K jednému tovaru bolo možné zadať maximálne 19 čiarových kódov pre MJ a jeden čiarový kód pre balenie.

Zmena od verzie Tangram 18.01

Čiarové kódy už nie sú uložené priamo pri tovare v tabuľke TOVARY ale ukladajú sa do samostatnej tabuľky TOVBARCODE. K jednému tovaru sa môže zadať jeden „hlavný“ čiarový kód pre MJ, neobmedzené množstvo doplnkových čiarových kódov pre MJ a neobmedzené množstvo doplnkových čiarových kódov pre malé balenie. Pre čiarové kódy k jednému tovaru platia tieto pravidlá:
• v tabuľke môže byť len jeden čiarový kód s príznakom „Hlavný=A“. Hlavný kód je určený pre MJ a nemôže mať nastavený príznak „Balenie=A“.
• v tabuľke môže byť neobmedzený počet dodatkových čiarových kódov (bez príznaku „Hlavný=A“). Dodatkový čiarový kód môže mať nastavený príznak „Balenie=A“.

Pri konverzii dát bude položka EAN prenesená ako hlavný čiarový kód pre MJ tovaru, položka EANBAL ako doplnkový čiarový kód pre balenie tovaru a položka EANY ako doplnkové čiarové kódy pre MJ.

  Popis štruktúry tabuľky Tovbarcode