Zmena sadzby DPH u vybraných tovarov od 1.1.2016

1.1.2016

Od 1.1.2016 vstúpila do platnosti novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Jednou z legislatívnych zmien je zníženie sadzby DPH z 20 % na 10 % na vybrané druhy potravín.

Znížená sadzba DPH sa už teraz uplatňuje na presne určené tovary, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH, medzi ktoré patria napríklad lieky alebo knihy.

Touto novelou zákona o DPH sa príloha č. 7 k tomuto zákonu dopĺňa o vybrané druhy potravín, na ktoré sa od roku 2016 bude vzťahovať znížená 10 % sadzba DPH.

V tomto dokumente nájdete zoznam predmetných tovarov a návod ako postupovať pri zmene sadzby DPH.