Zmena sadzby DPH

1.1.2020

Stiahnite si   krátky manuál s postupom na zmenu sadzby DPH v predajných cenách tovarov a služieb.