Zmena PC kasy s fiškálnou tlačiarňou na eKasu

8.4.2019

K dátumu 05. apríl 2019 bol certifikát na chránené dátové úložisko, ktoré je základným prvkom PC pokladnice pre systém eKasa, vydaný jedinému výrobcovi – spoločnosti CHDU s.r.o.. Žiadny z výrobcov existujúcich fiškálnych tlačiarní nemá certifikované svoje vlastné technické riešenie.

Vzhľadom na plánovaný termín platnosti prechodu na eKasu ku 01.07.2019 nemôžeme už ďalej čakať na certifikáciu riešení od výrobcov existujúcich fiškálnych tlačiarní a preto sme sa rozhodli, že ako aktualizácia technického vybavenia pre eKasu v systéme Tangram EOS a Tangram FOOD bude použité chránené dátové úložisko od spoločnosti CHDU s.r.o s komunikačným rozhraním od spoločnosti Nine Digit, s.r.o. Bratislava. Toto riešenie bude použité pre všetky modely teraz používaných fiškálnych tlačiarní EasyPOS, Elcom Efox a Upos . Tak ako sme vás už skôr informovali, komunikácia s registračnými pokladnicami Elcom Euro už nebude v programoch Tangram podporovaná.

Pracujeme na novej verzii programov, ktoré budú komunikovať s novým chráneným dátovým úložiskom. Sprístupnenie verzie 19 s prípravou na projekt eKasa plánujeme v priebehu mesiaca 05/2019.

Čo všetko musíte urobiť pred zmenou PC pokladnice na eKasu :

 • zistiť, či vami používaná pokladničná tlačiareň (s namontovaným fiškálnym modulom) obsahuje sériový port
 • ak neobsahuje, zakúpiť prostredníctvom svojho dodávateľa hw novú pokladničnú tlačiareň aj so sériovým portom, ideálne s 9 pinovým Canon konektorom
 • zakúpiť prostredníctvom svojho dodávateľa hw chránené dátové úložisko aj s komunikačným rozhraním od spoločnosti Nine Digit, s.r.o.
 • overiť, či je na počítači operačný systém Microsoft Windows verzia 7 a vyššia
 • ak nie je, zabezpečiť upgrade operačného systému
 • elektronicky požiadať na Finančnej správe o pridelenie kódu pokladnice e-Kasa klient
 • elektronicky požiadať na Finančnej správe o zrušenie registrácie existujúcich DKP, postup nájdete priamo na stránke Finančnej správy
 • zabezpečiť si novú verziu programov Tangram PC kasa, Tangram EOS, Tangram FOOD (v.19)


Ako bude prebiehať fyzická výmena pokladnice a programu :
Servisný technik:

 • ukončenie prevádzky existujúcej fiškálnej tlačiarne všetkými náležitosťami
 • demontáž fiškálneho modulu z tlačiarne
 • montáž CHDU
 • inštalácia ovládača pre CHDU
 • inštalácia komunikačného rozhrania pre CHDU

Zákazník alebo vzdialená pomoc Tangram:

 • aktualizácia programov Tangram