Zmena označovania kódu pokladnice od verzie Tangram EOS v.18.03

4.7.2018

Stav do verzie Tangram EOS v.18.02
PC pokladnica dostala automaticky pridelený kód z pripojenej fiškálnej tlačiarne.
Kód pokladnice pozostával z prvých troch a posledných troch číslic DKP. Tento kód nemohol používateľ zmeniť.
Ak bola fiškálna tlačiareň pripojená cez DevCon, v konfigurácii DevConu sa nezadával žiaden kód pokladnice.

Zmena od verzie Tangram EOS v.18.03
Kód pokladnice už negeneruje program automaticky z DKP, používateľ musí ručne zadať kód pokladnice.
Kód pokladnice môže maž jeden až šesť znakov, môže obsahovať písmená a číslice.

Dôsledky tejto zmeny:
• kód pokladnice už nezáleží od pripojenej fiškálnej tlačiarne, ani pri zmene fiškálnej tlačiarne sa nemení kód pokladnice
• kód pokladnice môže obsahovať aj písmená a teda môže byť popisný (kasa1, pult2,…)
• v konfigurácii PC kasy je nutné ručne zadať kód pokladnice (doteraz automaticky z DKP)
• v konfigurácii DevConu pribudla nová položka – Kód pokladnice, je nutné ručne zadať zvolený kód

  Dokument s popisom zmeny kódovania pokladníc.