Zaokrúhľovanie účteniek na 5 centov

8.12.2021

Vážení zákazníci,

radi by sme Vás informovali, že Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon 457/2021 Z.z., ktorým sa mení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmena nadobúda účinnosť od 01.07.2022. Cieľom zmeny zákona je zavedenie povinnosti zaokrúhľovať hodnoty nákupov v hotovosti tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince naďalej zostanú zákonným platidlom. Zaokrúhľovať sa bude aritmeticky (matematicky) na 5 eurocentov a iba konečná suma nákupu platená v hotovosti.

Na základe tohoto zákona budú v roku 2022, ešte pred termínom účinnosti zákona, aktualizované programy Tangram – v konfigurácii programov pribudne možnosť zapnúť zaokrúhľovanie účteniek pri platbe v hotovosti.

Viac informácií sa môžete dočítať priamo v schválenej zmene zákona v prílohe, pripadne v príkladoch k návrhu novely zákona MF SR na tomto odkaze.