Zaokrúhlenie sumy účtenky na 5 centov

5.5.2022

V súvislosti s novelou zákona o cenách, ktorá nadobúda účinnosť 01.07.2022 je potrebné v programoch Tangram EOS a PCkasa zapnúť nastavenie zaokrúhlenia účtenky po skončení predaja 30.06.2022, resp. pred začiatkom predaja 01.07.2022.

Po aktualizácii programu Tangram je potrebné aktualizovať aj ovládače CHDÚ. Pre CHDÚ Portos je potrebná verzia ovládačov 5.23 a vyššia, pre ostatné typy CHDÚ sa riaďte pokynmi výrobcu CHDÚ.

  Pozrite si dokument s popisom nastavenia konfigurácie v programoch Tangram EOS aj Tangram PCkasa.