Zálohované PET a CAN obaly

29.12.2021

Problematika evidencie vratných obalov PET a CAN je zapracovaná v programoch od verzie v.22.01.

  • evidencia vratných obalov
  • cenovky s vratnými obalmi
  • načítanie kupónov za vrátené obaly z automatov značiek TOMRA – samostatné kupóny alebo kombinovaný kupón za sklo + PET/CAN, RVM – len kombinovaný kupón
  • načítanie kupónov za vrátené PET/CAN obaly z terminálov od Správcu obalov

      Prezrite si dokument s pokynmi