Ukončenie podpory pokladníc Elcom Euro

1.3.2019

Aktualizácia 20.05.2019 Pretože stále nie sú k dispozícii certifikované riešenia pre fiškálne tlačiarne Elcom Efox a Upos, nebudú tieto tlačiarne naďalej podporované.

S ohľadom na súčasnú situáciu v oblasti registračných pokladníc sme sa rozhodli ukončiť podporu pripojenia samostatných registračných pokladníc Elcom Euro k programom Tangram. Do verzie Tangram v.18 je možné použiť samostatné registračné pokladnice Elcom Euro v offline režime – poslať cenník do pokladnice a načítať údaje o predaji z pokladnice.

Od verzie Tangram v.19, v ktorej bude zapracovaná podpora pre registračné pokladnice podľa novej legislatívy – zákona číslo 368/2018 Z.z. zo 4. decembra 2018 – bude podporované iba pripojenie fiškálnych tlačiarní. Pripojenie samostatnej registračnej pokladnice Elcom Euro už nebude podporované.

Náhradou za samostatnú registračnú pokladnicu môže byť pc pokladnica – ľubovoľný počítač, notebook alebo tablet s operačným systémom MS Windows, programom Tangram Pckasa a pripojenou fiškálnou tlačiarňou. Ak používate samostatnú registračnú pokladnicu Elcom Euro pripojenú k programu Tangram, kontaktujte nás so žiadosťou o ponuku na riešenie s pckasou.

Podpora je plánovaná pre tieto typy fiškálnych tlačiarní:

  • Elcom Efox-T, výrobca Elcom s.r.o. Prešov
  • EasyPOS, výrobca SA s.r.o. Bratislava
  • Upos FT, 3. výrobca UPOS System Slovakia s.r.o.
  • Fiskal Pro, výrobca A3 Soft s.r.o. Púchov

Tangram SW s.r.o. je plne pripravený na integráciu nových fiškálnych riešení do programov Tangram EOS aj Tangram Pckasa. Plánujeme pokračovať v podpore všetkých troch doteraz používaných fiškálnych riešení a pribudne ďalšie – Fiskal Pro od spoločnosti A3 Soft. Rozsah podporovaných modelov a termíny závisia od úspešnej certifikácie fiškálnych riešení zo strany výrobcov.

Od výrobcov fiškálnych riešení , s ktorými sme v neustálom kontakte, však ani ku koncu februára 2019 ešte nie sú k dispozícii žiadne informácie , na základe ktorých by bolo možné začať s integráciou nových fiškálnych riešení do programov Tangram. Výrobcovia nám poskytnú potrebné materiály hneď po úspešnej certifikácii, termín ktorej nie je možné presne určiť. Informácie o implementácii nový fiškálnych riešení budeme priebežne zverejňovať na našich internetových stránkach.