Úhrady platieb v hotovosti

7.11.2017

Problematika obmedzení výšky platieb v hotovosti je upravená viacerými legislatívnymi normami. V dokumente   Úhrady v hotovosti je prehľad aktuálne platných obmedzení pre platby v hotovosti medzi firmami. Iba pre doplnenie: pre platby medzi občanmi fyzickými osobami nepodnikateľmi je obmedzenie výšky hotovostnej platby aktuálne vo výške 15.000 eur.