POZOR! Nutná aktualizácia ovládača CHDÚ Portos

27.2.2020

Dňa 3.3.2020 o 10:00 hod. prestane fungovať doterajšie číslo bezpečnostného certifikátu na serveri Finančnej správy, s ktorým komunikujú eKasy. Zmena čísla certifikátu bola Finančnou správou oznámená 25.2.2020 popoludní. Kvôli zmene čísla bezpečnostného certifikátu je nutné do uvedeného termínu aktualizovať ovládače chráneného dátového úložiska Portos na verziu 3.8.

Pozor! Verzia ovládačov 3.8 pracuje spoľahlivo len s verziou programu Tangram v.20.01 a vyššou. Pokiaľ používate verziu Tangram v.19.x, odporúčame čim skôr aktualizovať Tangram na verziu 20.x. Ak nainštalujete ovládače eKasa Portos API 3.8, môže dochádzať pri vystavení účtenky z programu Tangram v.19.x k chybe, ktorú odstránite iba reštartom počítača.

Aktualizáciu ovládačov je potrebné urobiť samostatne na každom počítači, ku ktorému je pripojené chránené dátové úložisko Portos. Požiadajte svojho dodávateľa o aktualizáciu alebo ju vykonajte svojpomocne podľa tohto návodu.

  • Stiahnite aktualizačný súbor Portos eKasa API 3.8
  • Rozbaľte ZIP archív a nahrajte súbor portos-ekasa-api-setup-3–8.msi do dočasného adresára.
  • Spustite inštaláciu zo súboru portos-ekasa-api-setup-3–8.msi
  • Potvrďte povolenie na inštaláciu a počkajte na dokončenie inštalácie.