Povinnosti prevádzkovateľa pri ukončení používania ERP

31.5.2019

Finančná správa zverejnila tento dokument, v ktorom sú detailne popísané povinnosti prevádzkovateľa elektronickej registračnej pokladnice pri ukončení prevádzky. V súvislosti s prechodom na eKasu sa tieto povinnosti týkajú všetkých prevádzkovateľov registračných pokladníc.