Poskytovnaie zľavy vo výške 100%

17.7.2019

Pozrite si usmernenie Finančnej správy SR
o poskytovaní zľavy vo výške 100% ceny predávaného tovaru.