Odpisovanie majetku od roku 2015

1.1.2016

Novela zákona o dani z príjmov zmenila niektoré pravidlá a povinnosti zdaňovania príjmov právnických osôb prvý krát uplatňované za rok 2015. Spresňuje douplatňovanie odpisov z prenajatého majetku po skončení doby odpisovania. Menia sa pravidlá aj pri odpisoch majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja.

Tu je tlačová správa Finančného riaditeľstva SR zo dňa 25.02.2016 k tejto problematike.