Novinky vo verzii Tangram EOS a PCkasa v.21.04

5.8.2021

Tangram EOS v.21.04

 • v module Objednávky prijaté pribudla nová funkcionalita – Cenové ponuky
 • v module Doprava pribudlo generovanie súborov pre ďalších prepravcov Geis – cargo, Palet Express a 123 Kuriér
 • v module Sklad je nová funkcia – Nastavenie neaktívnych cenníkových kariet podľa skladových pohybov
 • okamžitý zápis dodacieho listu a faktúry vystavených na PCkase do zoznamu skladových dokladov
 • rozšírené a prepracované mnohé tlačové zostavy a opravené reportované chyby

PC kasa v.21.04

 • komunikácia s novým typom elektronických váh – CAS ER
 • tlač zľavnenej jednotkovej ceny na účtenke
 • ukončenie predaja dodacím listom a jeho okamžitý zápis do centrálnej databázy
 • okamžitý zápis vystavenej faktúry do centrálnej databázy
 • možnosť hromadnej úhrady viacerých dodacích listov
 • pre výber dokladu na úhradu stačí zoskenovať čiarový kód z dodacieho listu alebo faktúry
 • výber faktúry na úhradu z centrálnej databázy zo zoznamu faktúr

POZOR! Pred aktualizáciou bude potrebné ukončiť predaj na pokladniciach a urobiť odpis predaja.

Po aktualizácii

 • na vystavenie faktúry bude PCkasa vyžadovať on-line spojenie s centrálnou databázou
 • nastanú zmeny v číslovaní faktúr vystavených na pokladniciach
 • všetky pokladnice budú mať spoločnú šablónu pre tlač faktúry bez možnosti výberu grafického formátu