Novinky v novej verzii Tangram EOS 18.01

31.1.2018

Legislatívne zmeny

  • nový formulár priznania k DPH
  • zmena v prenose daňovej povinnosti v tuzemsku:

Dňa 01.01.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „ zákon o DPH“), ktorý okrem iného mení úpravu prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia. Z ustanovenia § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH sa vypúšťa podmienka platná pre prenos daňovej povinnosti do 31.12.2017, ktorou bola suma základu dane vo faktúre za dodanie tovarov vo výške 5 000 eur. Dôsledkom toho sa prenesenie daňovej povinnosti z dodávateľa – platiteľa dane (ďalej len „dodávateľ“) na odberateľa – platiteľa dane (ďalej len „odberateľ“) od 01.01. 2018 uplatňuje na všetky dodania tovarov uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH, bez ohľadu na to, aká výška základu dane bude uvedená vo faktúre. Jedinou podmienkou na uplatnenie prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho ostáva skutočnosť, že dodávateľ a odberateľ týchto tovarov sú platiteľmi DPH. Táto zmena sa týka komodít zaradených do Spoločného colného sadzobníka 10, 12, 72, 7301, 7308, 73014.
POZOR, ak ste platca DPH a nakúpite predmetné komodity s DPH, nemáte nárok na odpočet DPH a zároveň tento náklad nie je daňovým nákladom pre daň z príjmu.

  Manuál s popisom funkcionality pri prenose daňovej povinnosti v programe Tangram EOS v.18.01

Programové zmeny

  • zmena uloženia čiarových kódov tovarov v cenníku
  • zmena zapamätávania polohy a veľkosti okien
  • hromadné zmeny údajov sa nedajú urobiť v uzatvorených obdobiach
  • vo výberových podmienkach je možné zadávať viacero hodnôt oddelených čiarkou do jednej položky
  • nový modul pre generovanie podkladov pre expedíciu zásielok prepravnou službou
  • dodatočné rozpustenie obstarávacích nákladov pri príjme tovaru
  • prepracované viaceré tlačové zostavy

  Prezrite si dokument s kompletným popisom zmien v programe Tangram EOS v.18.01