Kontrola bankových účtov

9.2.2022

Vzhľadom na povinnosť podľa § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kontrolovať pri úhrade platby s DPH, či je účet, na ktorý uhrádzate platbu evidovaný ako účet príjemcu na Finančnej správe SR, pribudla v programe Tangram EOS možnosť načítať zoznam registrovaných bankových účtov z FS. Pri zadávaní prevodného príkazu pribudla možnosť skontrolovať, či je platba posielaná na účet registrovaný na FS. Zároveň sa z FS sťahuje a kontroluje aj zoznam daňových subjektov a zoznam rizikových subjektov.