Import údajov do externého dokladu

27.4.2018

Prezrite si dokument, v ktorom je popísaný postup pri   importe údajov zo súboru do riadkov externého dokladu.
Táto funkcia poskytuje možnosť načítať do skladového dokladu – príjemky, výdajky, inventúry a pod. údaje zo súboru.
Na spracovanie je potrebné vykonať dva kroky – najprv import údajov zo súboru do externého dokladu a potom načítanie
externého dokladu do skladového dokladu. Oba kroky sú však jednoduché a môžu ušetriť množstvo času a práce
pri ručnom zadávaní údajov do skladového dokladu.