Denný prehľad predaja a zaokrúhlenie

8.7.2022

Význam jednotlivých položiek v dennom prehľade predaja:
• PREDAJ – hodnota tržby bez započítania zaokrúhlenia
• ZAOKRÚHLENIE – súčet hodnôt zaokrúhlenia za všetky účtenky v daný deň
• SPOLU – súčet PREDAJA a ZAOKRÚHLENIA = DENNÁ TRŽBA . Hodnota tejto položky slúži pri kontrole obsahu peňažnej zásuvky.

  Prezrite si dokument s popisom denného prehľadu so započítaním zaokrúhlenia.