Aktualizácia Tangram verzia 20.01

12.2.2020

Legislatívne zmeny

  • upravené priznanie k DPH
  • upravený súhrnný výkaz
  • nová odpisová skupina pre elektromobily
  • úprava odpisovania prenajímaného majetku a zaokrúhľovanie odpisov

  Prezrite si dokument s kompletným popisom zmien v programe Tangram EOS v.20.01

Pozor, po aktualizácii programu na verziu 20.01. je potrebné aktualizovať aj licenciu!

V novej verzii programu je potrebné:

  1. aktualizovať tabuľku daňových odpisov v menu Systém – Nástroje – Aktualizácia štandardných čísleníkov zvoľte položku Daňové odpisy 2020 a kliknite na tlačidlo Aktualizovať, potvrďte voľbu Prepísať.
  2. aktualizovať tabuľku typov DPH v menu Číselníky – Všeobecné číselníky – Typy DPH zadajte do položky Platnosť prinania DPH rok 2020, kliknite na ikonu Kopírovanie nastavenia typov DPH, v položke Z priznania zvoľte 2012/01 a v položke Do priznania zvoľte 2020 a potvrďte.