Aktualizácia Microsoft Windows 10 zostava 1803

11.5.2018

Po aktualizácii operačného systému Microsoft Windows 10 na verziu 1803 sa môže vyskytnúť problém s pripojením k databáze ak je aplikácia spustená zo zdieľaného úložiska vytvoreného v linuxovom prostredí, MS Windows 2003 server alebo v MS Windows XP. Príčinou je zmena a zablokovanie komunikačného protokolu SMB verzie 1.x. Tento protokol bol súčasťou operačného systému MS Windows 10 iba do verzie 1709, nová verzia 1803 už tento protokol nepodporuje :
Windows 10 update 1803 for security reasons does not allow you to open network connections in programs running from shared folders that are accessible only using the SMBv1 protocol. As network folders, you need to use devices that support SMBv2 or SMBv3.

Problém sa prejaví vtedy, ak používate zdieľané úložisko ako miesto, kde sú uložené aplikácie Tangram a odkiaľ ich prostredníctvom odkazu spúšťajú bežní používatelia.
Aplikácie Tangram sa spustia ale nedokážu nadviazať spojenie s databázou.

Chyba pri spusteni vo Win10_1803

V súčasnosti sú možné tieto riešenia:

  • aktualizácia firmware NAS na novú verziu, ktorá umožňuje zapnúť komunikáciu protokolom SMB verzia 2.x, ak pravdaže výrobca daného zariadenia poskytuje takúto možnosť. Ak NAS nemá takúto možnosť, zostáva len jeho výmena za nový model.
  • v prípade počítača s MS Windows XP/2003 server je potrebná aktualizácia operačného systému MS Windows na vyššiu verziu
  • v prípade linuxového počítača aktualizácia Linuxu na vyššiu verziu, ktorá umožní pre službu Samba zapnúť protokol SMB 2

Ako dočasné riešenie na obnovenie prevádzky poslúži:

  • vytvorenie zdieľaného úložiska pre nahratie aplikácii Tangram na počítač/server s MS Windows 7 a vyšším a zmena odkazov na spúšťanie aplikácií na počítačoch používateľov
  • skopírovanie adresárov s aplikáciami Tangram na lokálne počítače používateľov (toto riešenie je funkčné ale neodporúčame vám ho)

Nakoľko sa aktualizácia MS Windows 10 zostava 1803 postupne distribuuje na počítače, nemusel sa u vás tento problém zatiaľ prejaviť. Ak používate zdiešané úložisko ako miesto, kde sú uložené aplikácie Tangram a odkiaľ ich prostredníctvom odkazu spúšťajú bežní používatelia, overte si možnosť nastavenia komunikačného protokolu na SMB 2. Dočasne, pokiaľ ešte nie sú aktualizované všetky počítače na MS Windows verzia 1803 ponechajte v konfigurácii zapnuté protokoly SMB 1 aj SMB 2.