Sme pripravení na eKasu

Sme pripravení na novú eKasu.
Aktualizácia 1.júl 2019: Programy Tangram budú pre eKasy podporovať iba tieto chránené dátové úložiska: CHDÚ Portos a Fiskal Pro.

Aktualizácia 19.jún 2019: Do programu Tangram PC kasa bolo integrované nové zariadenie pre eKasu – Fiskal Pro.

Aktualizácia 28.máj 2019: Dnes prebehla prvá inštalácia Tangram PCkasa-eKasa do ostrej prevádzky. Od 1. júna bude distribuovaná verzia Tangram v.19.01, ktorá podporuje režim eKasy.

Aktualizácia 9.máj 2019: Nové verzie programov Tangram PCkasa a Tangram EOS budú k dispozícii na testovanie od 15.5.2019. Pozrite si video Storno celej účtenky a Storno jednej položky Pri storne je potrebné zadať UID kód pôvodnej účtenky. Tento 27 miestny kód môžete opísať manuálne z pôvodnej účtenky alebo môžete zosnímať jej QR kód. Pozor, na snímanie QR kódov je potrebný snímač 2D kódov, nestačí bežný snímač 1D čiarových kódov.

Aktualizácia 6.máj 2019: Nová verzia programu Tangram PCkasa v.19.01 už vystavuje účtenky pre eKasu.

Pôvodny článok
Dňa 4. decembra 2018 bol schválený zákon 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Až tento zákon definitívne stanovil požiadavky na nové pokladničné riešenia a dňom jeho schválenia začali výrobcovia pokladníc a fiškálnych tlačiarní pracovať na vývoji nových riešení, ktoré by zodpovedali požiadavkám novej legislatívy. Na to, aby navrhli nové riešenie, vyvinuli prototyp, odskúšali a upravili ho, absolvovali certifikáciu, spustili výrobu a predaj im bol stanovený pomerne krátky čas – necelé 4 mesiace. Je v záujme každého výrobcu prísť so svojim riešením na trh v čo najkratšom čase. Termín uvedenia na trh je podmienený úspešným absolvovaním certifikačného procesu.

Až po certifikácii poskytnú výrobcovia detaily o svojich riešeniach, ktoré sú potrebné pre výrobcov programov na implementáciu ovládania nových pokladníc a fiškálnych tlačiarní do ich programov. V programoch Tangram EOS a Tangram PC kasa bola doteraz integrovaná podpora týchto fiškálnych tlačiarní:
eKasa
  • model: Elcom Efox-T, výrobca Elcom s.r.o. Prešov
  • model: EasyPOS, výrobca SA s.r.o. Bratislava
  • model: Upos FT, výrobca UPOS System Slovakia s.r.o.
  • model: Fiskal Pro, výrobca A3 Soft s.r.o. Púchov

Pozor ,upgrade uvedených fiškálnych tlačiarní nebude podporovaný prostredníctvom modulov od ich výrobcov ale prostredníctvom CHDÚ a ovládačov od spoločnosti Nine Digit, s.r.o.. Pozrite si nové informácie v sekcii Aktuality

K dátumu 1. marec 2019 nebola ešte certifikovaná žiadna nová pokladnica ani fiškálna tlačiareň.

Áno sme pripravení na nové eKasy, a akonáhle nám výrobcovia poskytnú dokumenty k ich novým fiškálnym tlačiarňam, začneme neodkladne pracovať na našich programoch, aby ste mohli so systémom Tangram používať nové eKasy. Tak ako výrobcovia potrebovali určitý čas, aj my v Tangrame budeme potrebovať čas na naprogramovanie ovládania nových zariadení. Táto úloha má u nás najvyššiu prioritu.

K dátumu 1. apríl 2019 bol vydaný certifikát pre jedného výrobcu registračných pokladníc a jedného výrobcu chráneného dátového úložiska.

  • výrobca ponúka CHDÚ na predaj iným firmám k ich sw

K dátumu 1. máj 2019 boli vydané certifikáty pre jedného výrobcu registračných pokladníc a piatich výrobcov chráneného dátového úložiska.

  • jeden výrobca má CHDÚ len pre využitie s vlastným hw a sw,
  • dvaja výrobcovia majú CHDÚ pre využitie s vlastným sw, zvažujú jeho predaj iným firmám
  • dvaja výrobcovia ponúkajú CHDÚ na predaj iným firmám k ich sw

Chcete sa dozvedieť viac?