Promptne reagujeme na zmenu legislatívy v Českej republike

Do nášho riešenia pre maloobchodné siete sme naprogramovali postup pre elektronickú evidenciu tržieb (EET) pre Českú republiku.

PCkasa CZ

Elektronická evidencia tržieb (EET) bola v Českej republike prijatá v apríli 2016 zákonom č.112/2016 Sb. o evidencii tržieb a zmenami niektorých zákonov či vyhlášok. Štát na základe EET získava okamžitú informáciu o všetkých hotovostných transakciách podnikateľov.

Elektronická evidencia tržieb (EET) je povinná pre platiteľov dane z príjmu – podnikateľov – právnické osoby a fyzické osoby – živnostníkov, ktorí za tovar a služby prijímajú platby v hotovosti, kartou, šekom, zmenkou alebo obdobnými prostriedkami, ako sú darčekové šeky, stravné lístky, žetóny, a pod.

Na tieto okolnosti sme promptne reagovali. Do nášho riešenia pre maloobchodné siete sme naprogramovali postup vyžadovaný legislatívnymi zmenami.

Naši zákazníci v ČR získali vďaka tomu dostupné nástroje v dostatočnom predstihu a sú pripravení na fungovanie EET v momente vzniku ich zákonnej povinnosti.

Chcete sa dozvedieť viac?