MicroStep-MIS, spol. s r.o.

Logo Microstep MIS

Účtovný a ekonomický program Tangram používame už viac ako 15 rokov a máme s ním výbornú skúsenosť po stránke odbornej aj užívateľskej. Tvorcovia programu pružne reagujú na legislatívne zmeny aj na individuálne požiadavky používateľa. Technická aj programová podpora je na výbornej úrovni. Tangram je kvalitný program, ktorý môžeme len odporúčať.

Ing. Soňa Kubicová
ekonom. a fin. manager

Chcete sa dozvedieť viac?