Dokáže toto vaša pokladnica ?

PC pokladnica Tangram nielen eviduje bežný predaj, ale dokáže :

  • ukončiť predaj vystavením dodacieho listu – dodací list je okamžite zapísaný do centrálnej databázy, môže byť neskôr uhradený priamo na pokladnici alebo vystavením faktúry na centrále
  • ukončiť predaj vystavením faktúry – faktúra a automaticky vytvorený dodací list sa okamžite zapisujú do centrálnej databázy
  • ponúknuť na úhradu cez pokladnicu neuhradené faktúry daného zákazníka – ponúkne všetky neuhradené faktúry, nielen tie, ktoré boli vystavené na tejto pokladnici
  • urobiť hromadnú úhradu vystavených dodacích listov daného zákazníka – ponúkne všetky dodacie listy, ku ktorým ešte nebol vystavený daňový doklad

    PC pokladnica Tangram obsahuje aj ďalšie funkcie, ktoré ju odlišujú od iných registračných pokladníc.

Chcete sa dozvedieť viac?