Sme pripravení na eKasu

Sme pripravení na novú eKasu?

Dňa 4. decembra 2018 bol schválený zákon 368/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Až tento zákon definitívne stanovil požiadavky na nové pokladničné riešenia a dňom jeho schválenia začali výrobcovia pokladníc a fiškálnych tlačiarní pracovať na vývoji nových riešení, ktoré by zodpovedali požiadavkám novej legislatívy. Na to, aby navrhli nové riešenie, vyvinuli prototyp, odskúšali a upravili ho, absolvovali certifikáciu, spustili výrobu a predaj im bol stanovený pomerne krátky čas – necelé 4 mesiace. Je v záujme každého výrobcu prísť so svojim riešením na trh v čo najkratšom čase. Termín uvedenia na trh je podmienený úspešným absolvovaním certifikačného procesu.

Až po certifikácii poskytnú výrobcovia detaily o svojich riešeniach, ktoré sú potrebné pre výrobcov programov na implementáciu ovládania nových pokladníc a fiškálnych tlačiarní do ich programov. V programoch Tangram EOS a Tangram PC kasa plánujeme podporu týchto fiškálnych tlačiarní:
eKasa
  • model: Elcom Efox-T, výrobca Elcom s.r.o. Prešov
  • model: EasyPOS, výrobca SA s.r.o. Bratislava
  • model: Upos FT, výrobca UPOS System Slovakia s.r.o.
  • model: Fiskal Pro, výrobca A3 Soft s.r.o. Púchov

K dátumu 1. marec 2019 nebola ešte certifikovaná žiadna nová pokladnica ani fiškálna tlačiareň.

Áno sme pripravení na nové eKasy, a akonáhle nám výrobcovia poskytnú dokumenty k ich novým fiškálnym tlačiarňam, začneme neodkladne pracovať na našich programoch, aby ste mohli so systémom Tangram používať nové eKasy. Tak ako výrobcovia potrebovali určitý čas, aj my v Tangrame budeme potrebovať čas na naprogramovanie ovládania nových zariadení. Táto úloha má u nás najvyššiu prioritu.

Chcete sa dozvedieť viac?