Povinnosti prevádzkovateľa pri ukončení používania ERP

Finančná správa zverejnila tento dokument, v ktorom sú detailne popísané povinnosti prevádzkovateľa elektronickej registračnej pokladnice pri ukončení prevádzky. V súvislosti s prechodom na eKasu sa tieto povinnosti týkajú všetkých prevádzkovateľov registračných pokladníc.

Chcete sa dozvedieť viac?